Over Yuki & Ko

 • Even voorstellen

  Mijn naam is Sippora Dijkerman en ben getrouwd met Henk Dijkerman,  die sinds januari 2016 mede eigenaar is geworden van Yuki & Ko. Wij hebben 2 kinderen een zoon Thijs en een dochter Myrthe. Beide kinderen zijn vanaf baby naar een dagopvang geweest. Daarom weet ik als moeder maar ook met ruim 20 jaar ervaring in de opvang wat er voor ouders zo belangrijk is aan de opvang van een kind.

  Ik ben begonnen bij een kleine organisatie die na een aantal jaren ging fuseren en steeds groter werd. Hierdoor kreeg ik steeds meer het gevoel niet op mijn plek te zitten en raakte steeds meer een stukje van mijzelf kwijt.  Ik vond dat ouders en kinderen geen persoonlijke benadering kregen. Daar waar ik voor stond was niet meer van belang en moest met de grote massa mee. Mijn gevoel en werkwijze past meer bij een kleinschalige kinderdagopvang. Daarom  heb ik in 2011  besloten om Yuki & Ko op te starten en 27 februari 2012 was de opening van ons nieuwe pand. Dit is de plaats waar ik mijzelf weer terug gevonden heb. De naam is afgeleid van het Japanse woord  Yukiko en dat betekent geluk. Geluk is voor mij heel belangrijk. Geluk voor mijzelf en mijn gezin  maar ook voor de ouders, kinderen en andere mensen om mij heen.

  De eerste groep heet Yuki, de tweede Ko en de derde groep heet 3+ groep.

   

 • Persoonlijk contact met de ouders en hun kinderen vind ik van groot belang, Yuki & Ko is een aanvulling op de thuissituatie. Wij doen het samen met de ouders. Er echt zijn voor de kinderen, aandacht kunnen geven, liefde kunnen bieden en plezier maken met de kinderen daar geloof ik in dat maakt  ons werk in een zo geweldig.
  Drie dagen werk ik op de Yuki-groep dat is mijn passie en zo kan er snel ingespeeld worden op de wensen van de leidsters, kinderen en ouders. Belangrijke onderwerpen worden sneller bespreekbaar gemaakt en als het nodig is kan er direct naar gehandeld worden.
  Ik voel mij zeer gelukkig als ik hoor en zie dat mijn team met plezier en grote inzet hun werk doen. Dat de kinderen met plezier komen spelen, dat ouders erg tevreden zijn en hun kind(eren) met  een gerust hart bij ons komen brengen.

  Dat is de kracht van team Yuki & Ko.

 • De toppers van Yuki & Ko

  Onze medewerksters zijn ervaren, professionele en gepassioneerde pedagogisch medewerksters (leidsters). Het is een met zorg geselecteerd team dat goed op elkaar afgestemd is en zeer goed met elkaar samenwerkt. Hierdoor is er een professionele, gezellige, en open sfeer aanwezig.

  Ons team bestaat momenteel uit 9 pedagogisch medewerksters. Iedereen heeft de vereiste opleidingen op het gebied van kinderopvang gevolgd en de leidsters zijn in het bezit van een BHV (bedrijfshulpverlening) diploma of een kinder-EHBO diploma. Deze diploma’s worden tijdig verlengd, na een trainingsdag/avond.

  Iedereen die werkzaam is bij Yuki & Ko is in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Wanneer er stagiaires aanwezig zijn moeten zij in het bezit zijn van een geldige VOG.

  Op iedere groep staat een vast team van maximaal 4 leidsters. Daarnaast werken de vrijwilligers en stagiaires altijd boventallig. De leidsters van de 3+ groep zijn ook werkzaam op de Yuki-  of de Ko-groep. Wanneer er kinderen gaan spelen op de 3+ groep komen ze altijd bij een bekende leidster. Naast onze vaste team hebben wij een invalster. Er zijn altijd bekende gezichten voor de kinderen en ouders aanwezig zijn.

 • Belangrijke uitgangspunten voor een leidster

   

  • Liefde

   Wanneer een kind liefde krijgt, krijgt het gevoel van waardering. Liefde komt tot uiting in verschillende contactsituaties bijvoorbeeld bij een knuffel of een aai over de bol.

  • Ik-boodschap

   Wanneer kinderen vanuit de ik-boodschap benaderd worden, zullen ze zich niet gekleineerd of onrechtvaardig behandeld voelen. Wij vinden het belangrijk om eerlijk te zijn maar de kinderen (en ook ouders) over wat je denkt en wat je voelt. Zo wek je minder weerstand en opstandigheid op.

  • Structuur

   Voor veel kinderen is het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn. Van onverwachtse dingen kunnen kinderen van slag raken. Wij vinden het belangrijk duidelijk te verwoorden wat er komen gaat. Door te werken met een vast dagritme weten de kinderen wat de dagindeling is, wat er gebeuren gaat.

  • Respect

   Iedereen is anders. Wij vinden het belangrijk om ieder kind het gevoel te geven dat het speciaal is. Ieder kind is uniek. Bij ons wordt ieder kind geaccepteerd zoals het is.

  • Luisteren

   Kinderen moeten het gevoel krijgen dat er naar hun geluisterd wordt. Bij ons bevinden de leidsters zich op gelijke hoogte, passen zij de taalaanbod aan het kind aan en geven ze gerichte reacties.

  • Veiligheid en hygiëne

   Wij houden ons aan de regels van de GGD. De GGD houdt toezicht op ons kinderdagverblijf. Zij doen dit op grond van kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang, de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang en de Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector.