Pedagogische visie

 • Als kinderopvang willen wij meer betekenen voor de kinderen dan "opvang" alleen

  Een veilige basis waarin kinderen de wereld kunnen ontdekken en plezier kunnen beleven vinden wij van groot belang. Kinderen een plaats geven waar stabiliteit, continuïteit, veiligheid en ruimte voor stimuleren bij hun ontwikkeling aanwezig is . Onze kinderopvang zodanig vormgeven dat kinderen opgroeien tot zelfverzekerde, veerkrachtige, vaardige en vooral gelukkige peuters/kleuters
 • Als de verzorging alleen uitgangspunt is van het pedagogisch handelen doen wij de kinderen tekort. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de  kinderen gezond en op tijd eten, dat ze tijdig verschoond worden en dat er aandacht is voor persoonlijke hygiëne en veiligheid. Maar er is veel meer dat belangrijk is voor  een gezonde ontwikkeling van kinderen.
  Elk kind is op zoek naar zijn  eigen identiteit; wie ben ik en wat hoort bij mij?  Dit uit zich in zijn nieuwsgierigheid, zijn energie om te ontdekken, het zoeken naar mogelijkheden en onmogelijkheden en het opdoen van verschillende ervaringen. Deze ervaringen en ontdekkingen doen kinderen zelf d.m.v. interactie met andere kinderen, met volwassenen en met hun omgeving. Met name de interactie tussen kinderen vervult hierin een centrale rol. Kinderen proberen relaties te ontdekken en te onderzoeken, ze  gebruiken  hiervoor verschillende mogelijkheden in communicatie. De leidsters observeren dit gehele proces goed en bieden de kinderen een omgeving en materialen aan  die passen bij  hun beleving. Dat daagt de kinderen uit tot het opdoen van ervaringen, opent de deur tot nieuwe ervaringen en creëert zo een samenhang in hun wereld die groei en ontwikkeling stimuleert en vormt op een eigen manier en eigen tempo en wij zullen dit respecteren en waarderen.

  Bij Yuki & Ko passen de aangeboden activiteiten bij de leeftijd, de ontwikkeling en de interesses van het kind. De leidster biedt deze activiteiten zowel aan individuele kinderen als in groepsvorm aan. Bij de activiteit gaat het niet zozeer om het eindproduct, maar om het plezier dat het kind beleeft tijdens de activiteit.
  Het kind krijgt de kans om met verschillende materialen te experimenteren, baby’s worden gestimuleerd verschillende materialen te ontdekken en er wordt veel aandacht besteed aan contact maken, knuffelen en spelen met de baby’s.

 • Met de dreumes/peuter proberen wij dagelijks te knutselen met verschillende materialen:
  • Verven met kwast, vingers, sponsjes
  • Kleuren met kleurpotloden, stiften of krijtjes
  • Plakken met papier, stof, wol, watten
  Andere activiteiten die wij doen zijn:
  • Zingen, voorlezen, groep gesprekjes houden 
  • Kleien, spelen met duplo, auto’s, blokken, poppen, nopper
  • Buiten spelen met zand, water, fietsen, glijden van de glijbaan, lopen/balanceren over de boomstammen, bouwen met grote blokken, voetballen op het gras, kloslopen
  • Spelen met auto’s op de stoep
  • Dansen, springen, rennen en zingen