Oudercommissie

 • In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om betrokkenheid van de ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang.

  De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Daarnaast verzorgen zij de belangenbehartiging van de ouders. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als groep sterk te maken voor bepaalde zaken. De oudercommissie moet bestaan uit minimaal 3 en  maximaal 7 ouders.

  Een aantal keer per jaar bespreekt de oudercommissie allerlei relevante onderwerpen over de opvang van uw kind(eren). Daarnaast vergadert de oudercommissie regelmatig met de directie en geven wij gevraagd en ongevraagd advies.
  De oudercommissie organiseert jaarlijks een thema-avond voor de ouders.

  Via een digitale nieuwsbrief houden wij de ouders op de hoogte van activiteiten die door de oudercommissie georganiseerd worden en de agendapunten van de eerstvolgende vergadering.

  Heeft u een vraag, een idee, een opmerking of  iets anders ? Laat het dan vooral weten. U kunt uw reactie mailen naar oc.yukienko@outlook.com of laat een briefje achter in het vogelhuisje. Deze is te vinden in de entree van Yuki & Ko. Daar hangt ook een actueel overzicht van de ouders die op dit moment deel uitmaken van de oudercommissie. Spreek hen gerust aan als u een vraag heeft.