Feedbackprocedure

 • Wij gaan er vanuit dat u tevreden bent over onze  werkwijze. Het kan voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Wanneer u klachten, opmerkingen of ideeën over verbetering van onze werkwijze heeft, dan horen wij dat graag. Aarzel dus niet om hiervoor contact met ons op te nemen!

  Over kleinigheidjes betreffende de begeleiding of verzorging van uw kind kunt u het beste direct met de betreffende leidster overleggen. Zij houden graag rekening met eventuele bijzonderheden van uw kind mits het past binnen ons beleid.

  Voor andere zaken kunt u het beste contact opnemen met:
  Sippora Dijkerman
  Tel. 06 306 405 28
  E-mail: info@yukienko.nl

  Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld dan kunt u zich tot oudercommissie wenden. U kunt een mail sturen naar oc.yukienko@outlook.com. De oudercommissie zal contact met u opnemen.

  Wilt u de klacht extern indienen, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen

  Klachtenloket kinderopvang

  Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

  Yuki & Ko beschikt over een openbaar klachtenjaarverslag  dat ter inzage ligt in de entree in de lectuurstandaard.