Feedbackprocedure

 • Wij gaan er vanuit dat u tevreden bent over onze werkwijze. Het kan voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Wanneer u klachten, opmerkingen of ideeën over verbetering van onze werkwijze heeft, dan horen wij dat graag. Aarzel dus niet om hiervoor contact met ons op te nemen!

  Over “kleinigheidjes” betreffende de begeleiding of verzorging van uw kind kunt u het beste direct met de betreffende leidster overleggen. Zij houden graag rekening met eventuele bijzonderheden van uw kind mits het past binnen ons beleid.

  Voor andere zaken kunt u het beste contact opnemen met:
  Sippora Dijkerman
  Tel. 06 306 405 28
  E-mail: info@yukienko.nl

  Uw klacht zal schriftelijk ingediend moeten worden. U klacht zal altijd serieus genomen worden. U zal als ouder schriftelijk en mondeling op de hoogte gehouden worden van procedure. De klacht zal, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk onderzocht en afgehandeld worden. De procedure zal uiterlijk 6 weken na indiening afgehandeld zijn. Heeft u het gevoel dat uw klacht na niet naar tevredenheid opgelost kan worden na het doorlopen van deze interne klachtenprocedure, dan kunt u zich schriftelijk tot oudercommissie wenden. U kunt een mail sturen naar oc.yukienko@outlook.com. De oudercommissie zal contact met u opnemen.

  Wilt u de klacht extern indienen, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen

  Klachtenloket kinderopvang

  Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

  Yuki & Ko beschikt over een openbaar klachtenjaarverslag  dat ter inzage ligt in de entree in de lectuurstandaard.