Kwaliteit

 • Yuki & Ko zorgt voor een goede kwaliteit. Een veilig pedagogisch klimaat stelt eisen aan de materiële omgeving. Deze omgeving moet hygiënisch zijn en kinderen moeten zich vrij kunnen bewegen zonder gevaar voor lichamelijk letsel. Daarnaast komt de omgeving tegemoet aan de veelzijdige ontwikkelingsbehoeften van kinderen om te bewegen en te ontdekken.

  Kinderen zijn vanaf heel jonge leeftijd in elkaar geïnteresseerd. Ze proberen contact met elkaar te maken en te communiceren. Vertrouwdheid tussen kinderen ontstaat door regelmatig met andere kinderen te spelen.

 • Yuki & Ko zorgt voor een goede kwaliteit. Een veilig pedagogisch klimaat stelt eisen aan de materiële omgeving. Deze omgeving moet hygiënisch zijn en kinderen moeten zich vrij kunnen bewegen zonder gevaar voor lichamelijk letsel. Daarnaast komt de omgeving tegemoet aan de veelzijdige ontwikkelingsbehoeften van kinderen om te bewegen en te ontdekken.

  Kinderen zijn vanaf heel jonge leeftijd in elkaar geïnteresseerd. Ze proberen contact met elkaar te maken en te communiceren. Vertrouwdheid tussen kinderen ontstaat door regelmatig met andere kinderen te spelen.

 • Daarom vinden wij 2 zaken van belang

   

  • Vaste kinderen op de groep

   Als kinderen elkaar vaker tegenkomen, leren ze elkaar kennen en wordt het gemakkelijker om samen te spelen.

  • Goede communicatie tussen de kinderen

   De leidsters helpen de kinderen om zich veilig bij elkaar te voelen. Zij zorgen ervoor dat de kinderen samen plezier hebben en elkaar geen pijn doen of storen in hun spel.

  Groepsgrootte

  Er zijn 2 verticale groepen met maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar per dag 2 vaste leidsters. Zij werken zoveel mogelijk op vaste dagen. Daarnaast hebben wij 1 horizontale groep met maximaal 8 kinderen van 2,5 -3 jaar Op deze groep staan leidsters die ook op de verticale groep werken.
  Wij vinden het van groot belang dat er aandacht is voor ieder kind. Daarom zullen wij niet meer kinderen per groep indelen dan genoemd is.

  Mondelinge en schriftelijke overdracht

  De overdracht is een wisselwerking tussen de ouders en de leidsters. Bij het brengen is het van belang dat er bijzonderheden van de afgelopen dag of nacht aan hen doorgegeven wordt. Ook is het belangrijk dat dit vermeld wordt in het “heen en weermapje”.
  Van 0 tot 1 jaar wordt hierin  geschreven over de voeding, verzorging en het slaapritme van uw kind en over de gebeurtenissen op de groep.
  Vanaf 1 jaar wordt er over de ontwikkeling van uw kind, de gebeurtenissen op de groep en andere belangrijke informatie geschreven.
  Voor ons is het erg belangrijk dat ouders ook de nodige informatie of leuke ontwikkelingen van hun kind in het mapje schrijven. Dit komt ten goede aan onze verzorging voor uw kind.
  Wanneer de kinderen naar de 3+ groep gaan wordt het “heen en weermapje”niet meer gebruikt.